บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด 1547/22-26 ซอยเพชรบุรี 39 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. (02)-251-9454  ,(02)-252-1369

แฟ๊กซ์. (02) - 251-2467

อีเมล์ : threeladycooks@hotmail.com

โรงงานสมุทรสาคร

94/20 ถนนเศรษฐกิจ, สมุทรสาคร,ประเทศไทย

โทร. (034)-411-923,(034)-412-607

แฟ๊กซ์. (034)-422-119

อีเมล์ : threeladycooks@hotmail.com

โรงงานปัตตานี

132/8 หมู่8, ถนนนาเกลือ, ปัตตานี, ประเทศไทย

โทร. (074)-616-638 ,(074)-616-639

แฟ๊กซ์. (074)-414-056

อีเมล์ : threeladycooks@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อ