งาน The Most Powerful Brand of Thailand 2012 ในประเภทแบรด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มประเภทสินค้าปลากระป๋อง
 

งาน The Most Powerful Brand of Thailand 2012

15/5/2556


ภาพกิจกรรกรรม