คุณเกรียงสิน เต็มสุนทร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารกระป๋องตราสามแม่ครัว เข้ารับรางวัล THAILAND's MOST ADMIRED BRAND 2022 ประเภทแบรนด์ครองใจและน่าเชื่อถือมากที่สุดในกลุ่มสินค้าประเภทปลากระป๋อง ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จัดโดนนิตยสาร BrandAge

THAILAND's MOST ADMIRED BRAND 2022

6/6/2565


ภาพกิจกรรกรรม