กิจกรรมส่งงเสริมการขายบนรถเมล์ปรับอากาศ, 10-11 ส.ค. 2555 และป้ายหยุดรถเมล์ สาย 8, 92 ในเขตกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมส่งเสริมการขายบนรถเมล์ปรับอากาศ

1/12/2556


ภาพกิจกรรกรรม